Stadskanaal

Sociaal Jaarverslag 2018

Bestuur

De samenstelling van het bestuur in 2018 was als volgt:
Jacques van Velsen      voorzitter
Henriët Vrolijk                secretaris
Frank Beerens                penningmeester
Marjo van Eck                 bestuurslid en activiteiten
Vacant                               bestuurslid en PR
Naast het bestuur zijn 9 leden actief in commissies of met speciale taken. Het bestuur heeft in 2018 6x vergaderd waarvan 1x samen met de commissieleden. Verder werden ook vergaderingen van het Rayon Groningen (inclusief de vergaderingen van de Open Tuinen Commissie) bijgewoond.  

Ledenaantal
Het ledenaantal op 1 januari 2018 stond op 199 (187 + 12 afdelingsleden) en afgesloten met een ledenaantal van 197 (183 en 14 afdelingsleden). De ledenadministratie werd ook dit jaar verzorgd door Roelf Holtjer.

Afdelingsavonden
In 2018 zijn 6 ledenavonden gehouden in Zaal “De Eendracht”, Poststraat 30 te Stadskanaal.
31 januari - Tuinieren en het weer door Henk Louwsma
22 februari - Tuinen anno nu door Hans van Wieren
29 maart - Nieuwe vaste planten door Brian Kabbes
25 september - Kruiden door Annegje Konings
24 oktober - Nieuwe en onbekende houtige gewassen door Geert Borgonje
29 november - Vormgeving in groen door Harry Pierik
De avonden werden door 40-50 mensen bezocht. Op de avonden zijn bloemstukjes verloot gemaakt door Rennie Pijper.

Ruilbeurzen
Voorafgaand aan de lezing op 22 februari werd een zadenruilbeurs gehouden. Een aantal leden had zelf geoogste en verpakte zaden meegebracht om te kunnen ruilen met andere leden.
Op 7 april was de voorjaars-plantenruilbeurs bij de familie Scheltens waar ook de najaars-ruilbeurs op 6 oktober werd georganiseerd. Op beide dagen was er een goede opkomst en een gezellige sfeer.

Nieuwsbrief / PR / website
Dit jaar kwam de nieuwsbrief 5 keer uit. Klaas Prikker was verantwoordelijk voor de lay-out van de papieren editie en de elektronische uitgave werd verspreid door Roelf Holtjer.
Daarnaast is er regelmatig, voorafgaand aan een activiteit, een digitale nieuwsflits rondgemaild. De teksten hiervoor werden door Jacques van Velsen opgesteld en verspreid, die tevens het beheer van de website heeft verzorgd.

Bloemschikken
De lessen worden in 2 blokken van 3 lessen gegeven. Bij de beginners en gevorderden waren er bij het eerste blok 14 deelnemers aanwezig, bij het tweede blok zijn er 14 deelnemers (de inschrijving loopt nog tot 15 januari). Deze lessen worden gegeven door docent Lineke Hummel. Bij de vergevorderden waren er het eerste blok 10 dames aanwezig en bij het tweede blok 10. Deze lessen werden gegeven door verschillende docenten.
Het bloemschikken werd wederom georganiseerd door Marijke Prikker. 

Excursie naar de sterren kijken.
Aan de rondleiding “Naar de sterren kijken” bij de Blaauw sterrenwacht in Groningen hebben op 25 januari 17 mensen deelgenomen. Het was een geweldige ervaring en voor herhaling vatbaar.

Tuin en Sfeer beurs Groningen
Van 15 t/m 18 februari werd in de Martini Plaza te Groningen voor de 26e keer de Tuin en Sfeer beurs gehouden. Elke afdeling van het Rayon Groningen heeft een dagdeel de stand bemand met bloemschikkers en voorlichters. Er waren minder bezoekers en de bloemschikkers hebben minder verkocht dan voorgaande jaren. Het heeft Groei en Bloei in totaal 20 nieuwe leden opgeleverd. Toch wordt er naar verhouding veel tijd en geld geïnvesteerd en levert het onvoldoende op.

Vogels kijken in natuurgebied bij Oranje
Op 24 februari hebben 20 mensen deelgenomen aan de excursie “vogels kijken in natuurgebied bij Oranje”. Het was een mooie wandeling onder leiding van Geert Klooster en een gids. Door de kou waren niet veel vogels te zien maar wel een dassenburcht.

Workshop Zaaien voor jezelf en voor de fair
Op 3 maart werd de workshop “Zaaien voor jezelf en voor de voorjaarsfair” georganiseerd. Tijdens deze workshop zijn door diverse leden zaden gezaaid voor de voorjaarsfair in mei. Later hebben een aantal leden geholpen om de jonge plantjes te verspenen.

Kinderworkshop paasstukjes maken
Tijdens de kinderworkshop “Paasstukjes maken” op 28 maart hebben 52 kinderen in de bibliotheek een mooie paasversiering gemaakt. Het was een drukke maar zoals altijd een hele leuke middag.

Voorjaarsfair
Op 6 mei werd voor de vijfde keer de voorjaarsfair georganiseerd. Deze keer werd de fair weer gehouden in de Hondsrugtuin van Geert en Ginie Klooster in Eerste Exloërmond. De fair is met bezoekersaantallen en financieel een succes geworden, mede dankzij het goede weer en veel PR in de regiobladen. Bezoekers liepen af en aan en er was voldoende aanbod aan van onder jonge zaailingen en andere planten, boeken en bloemstukjes. Er hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld.

Tuinreis
Op een zaterdag 21 juli hebben 27 mensen deelgenomen aan de jaarlijkse tuinenreis. Als eerste werd een bezoek aan de tuin met kleine kwekerij “de Kikkerhoek” in de Krim (Drenthe) gebracht. Daarna werden in Overijssel de “De Beerzertuun” in Beerzerveld, de tuin van Nynke Atsma in Luttenberg, de kwekerij van Arjan Schepers in Mariënheem en “de Sallandse Landschapstuin” in Heino bezocht. De tuinenreis werd georganiseerd door Aafje Boer en Elly Sol. Het was een warme, gezellige en geslaagde dag.

Tuinkringen
De 4 tuinkringen die deze zomer gevormd zijn, bestonden uit 14-16 deelnemers. Naast elkaars tuinen bezoeken, planten uitwisselen en kennis delen werden er per groep diverse uitstapjes georganiseerd. Op 7 september vond een gezamenlijke afsluiting plaats. Samengevat waren de tuinkringen weer een groot succes dit jaar.

Open Tuinen Weekenden
Tijdens het landelijke open tuinen weekend op 16 en 17 juni was het aantal bezoekers helaas wat wisselend. Daarnaast heeft onze afdeling ook meegedaan aan de Open Tuinen Estafette van het Rayon Groningen. Volgens wisselend rooster organiseert elke afdeling een Open Tuinen weekend en afdeling Stadskanaal stond dit jaar gepland voor 4 en 5 augustus. Dit weekend konden we rekenen op goede belangstelling met gemiddeld 40 bezoekers per tuin. In totaal hebben er 16 tuinen van onze afdeling meegedaan.

Excursie Pinetum Ter Borgh in Anloo
Zondagmiddag 16 september hebben 35 mensen onder leiding van een gids een wandeling door het Pinetum in Anloo gemaakt. Dit is in 1953 ontworpen door architect Blijdestein en bevat vele soorten coniferen, taxussen, ginko’s en cipressen. Het beheer wordt uitgevoerd door vrijwilligers met behulp van donaties.

Rondleiding Keramisch Museum Goedewaagen
Op 3 november waren 23 deelnemers aanwezig bij de rondleiding door Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw Buinen. Het was een interessante en leuke middag.

IVN Heemtuin opschonen
Op 10 november heeft een achttal leden zich gemeld bij de IVN Heemtuin in Stadskanaal om te helpen met het uitsteken van boomopslag. Dit idee was spontaan ontstaan in de zomer tijdens een bezoek aan de tuin door een van de tuinkring groepen. Het IVN heeft deze actie zeer gewaardeerd.

Kinderworkshop herfststukjes maken
Woensdagmiddag 24 oktober werd er een workshop bloemschikken met kinderen in de bibliotheek georganiseerd. Het was een leuke middag waar 19 kinderen aan hebben deelgenomen.

Workshop kerststuk maken
Op 12 december werd de workshop “Kerststuk maken” gegeven door Lineke Hummel. 11 mensen hebben hieraan deelgenomen en gingen aan het eind van de avond met een prachtig piramidevormig bloemstuk naar huis.

Kinderworkshop kerststukjes maken
Op woensdag 19 december is in samenwerking met de bibliotheek van Stadskanaal een workshop bloemschikken voor kinderen georganiseerd. Dit keer werden grote stukken gemaakt op dienbladen (met dank aan Geert Klooster). In totaal waren er 25 enthousiaste kinderen waarvan sommige al “volleert” zijn omdat ze elke keer meedoen.

Tot slot
Alle activiteiten van het afgelopen jaar waren alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die ik hierbij dan ook hartelijk willen bedanken!

December 2018
Henriët Vrolijk,
secretaris Groei en Bloei
afdeling Stadskanaal e.o.