Stadskanaal

Richtlijnen voor bijeenkomsten van Groei & Bloei in Coronatijd

De richtlijnen zijn landelijk opgesteld voor bloemschikken en andere activiteiten zoals lezingen en zijn aangepast aan onze situatie.
Gezond verstand en menselijke maat liggen hieraan ten grondslag.

Wat in ieder geval voorop staat!

 • De veiligheid van docent/spreker en deelnemers staat te allen tijde voorop.
 • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisatie en deelnemers houden zich aan de RIVM-richtlijnen
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Met de locatie zijn goede afspraken over schoonmaak voor en na de lessen/activiteiten, duidelijke routing en restauratieve voorziening.
 • Een aanwezige bestuurslid/commissielid is naast de docent/spreker verantwoordelijk.
 • Deelnemers/bezoekers volgen altijd aanwijzingen van het bestuurslid/commissielid op.

Maatregelen voor deelnemers

 • Het aantal deelnemers is afhankelijk van het aantal vierkante meters in de beschikbare ruimte.
  Bij de lezing in De Eendracht maximaal 40 personen.
  Bij bloemschikcursussen maximaal 15 deelnemers
 • Thuis blijven bij corona gerelateerde gezondheidsklachten.
 • Vooraf aanmelding voor de startbijeenkomst, de cursus en lezing bij voorkeur door invulling van formulier 
  per email op info(at)stadskanaal.groei.nl
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hygiĆ«ne (schone materialen, handen wassen)
 • Deelnemers/cursisten hangen eigen jas aan achterkant stoel en tassen ernaast.
 • Oplettendheid en aandacht is nodig voor het gebruik van materialen: gebruiken niet elkaars gereedschap en materialen en desinfecteren gereedschap voor en na de les.

Voorzorgsmaatregelen door de organisatie (Groei & Bloei en De Eendracht)

 • Opstelling tafels en werkbladen zodanig dat er onderling en met de docent voldoende afstand is
 • Looproute wordt zoveel mogelijk aangegeven
 • De tafels, stoelen en werkbladen worden vooraf en achteraf gedesinfecteerd
 • Er zijn desinfectiemiddelen bij de entree van de zaal
 • Er is zorg voor voldoende ventilatie in de zaal
 • Triage: Een verantwoordelijke van de afdeling, informeert vooraf of er gezondheidsklachten zijn die mogelijk op coronabesmetting kunnen duiden (e.g. verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn)
 • Ieder blijft zoveel mogelijk op zijn plaats zitten. Koffie tijdens de pauze wordt uitgeserveerd


ALLES ONDER VOORBEHOUD

In deze onzekere tijd kan de overheid beperkingen opleggen aan de organisatie van onze activiteiten.
Uiteraard zullen wij deze richtlijnen volgen.
Dit kan ertoe leiden dat op een allerlaatste moment een bijeenkomst/cursus moet worden afgelast.
Wij zullen de deelnemers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen.
Kijk regelmatig op onze website www.stadskanaal.groei.nl of er iets is veranderd.