Stadskanaal

Financiële stukken over 2021

Hieronder kunt u door aanklikken de financiële stukken over 2021 inzien en downloaden.

Balans 2021

Financiële verantwoording 2021 en begroting 2022

Verslag Kascommissie