Stadskanaal

Sociaal Jaarverslag 2019

Door <HIER> te klikken kunt u het sociaal jaarverslag 2019 downloaden.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2019 was als volgt:

Jacques van Velsenvoorzitter
Henriët Vrolijksecretaris
Vacant penningmeester
Marjo van Eckbestuurslid en activiteiten
Caroline Sterkbestuurslid en PR

Naast het bestuur zijn 9 leden actief in commissies of met speciale taken. Het bestuur heeft in 2019 6x vergaderd waarvan 1x samen met de commissieleden. Verder werden ook vergaderingen van het Rayon Groningen (inclusief de vergaderingen van de Open Tuinen Commissie) bijgewoond.  

Ledenaantal
Het ledenaantal op 1 januari 2019 stond op 197 (183 en 14 afdelingsleden) en is afgesloten met een ledenaantal van 200 (183 en 17 afdelingsleden). De ledenadministratie werd ook dit jaar verzorgd door Roelf Holtjer.

Afdelingsavonden
In 2019 zijn 6 ledenavonden gehouden in Zaal “De Eendracht”, Poststraat 30 te Stadskanaal.

30 januariBorgen en tuinenEdward Houting
26 februari   Permacultuur moestuinieren Vera Greutink
28 maartDe schaduwtuin Cor van Gelderen
25 septemberBollen in de borderAlie Stoffers
29 oktober Anders fotograferen in de tuinMarcel Batist
28 novemberZeewier eten en wetenMarieke Brown

 

 

 


Ruilbeurzen
Voorafgaand aan de lezing op 26 februari werd een zadenruilbeurs gehouden. Een aantal leden had zelf geoogste en verpakte zaden meegebracht om te kunnen ruilen met andere leden. Tevens waren er veel zaden verzameld en verpakt door Sannie van der Heiden.
Op 6 april was de voorjaars-plantenruilbeurs bij de familie Scheltens waar ook de najaars-ruilbeurs op 5 oktober werd georganiseerd. Op beide dagen was er een goede opkomst en een gezellige sfeer.

Nieuwsbrief / PR / website
Dit jaar kwam de nieuwsbrief 5 keer uit. Klaas Prikker was verantwoordelijk voor de lay-out van de papieren editie en de elektronische uitgave werd verspreid door Roelf Holtjer. Daarnaast is er regelmatig, voorafgaand aan een activiteit, een digitale nieuwsflits rondgemaild. De teksten hiervoor werden door Jacques van Velsen opgesteld en verspreid, die tevens het beheer van de website heeft verzorgd. In 2019 is een nieuwe website in gebruik genomen.

Bloemschikken
De lessen worden in 2 blokken van 3 lessen gegeven. Bij de beginners en gevorderden waren er bij het eerste blok 16 deelnemers aanwezig, bij het tweede blok zijn er 14 deelnemers (de inschrijving loopt nog tot 15 januari). Deze lessen worden gegeven door docent Lineke Hummel. Bij de vergevorderden waren er het eerste blok 10 dames aanwezig en bij het tweede blok 10. Deze lessen werden gegeven door verschillende docenten.
Het bloemschikken werd wederom georganiseerd door Marijke Prikker. 

Workshop schaal of vaas maken
De workshop schaal of vaas maken door Sidona Blaakmeer werd over 2 avonden gegeven in januari en februari. Tijdens deze dagen kon iedere deelnemer een schaal of vaas van klei maken, die later werd afgebakken.

Workshop Zaaien voor jezelf en voor de fair
Op 16 maart werd de workshop “Zaaien voor jezelf en voor de fair” georganiseerd. Tijdens deze workshop zijn door diverse leden zaden gezaaid voor de voorjaarsfair in mei. Later hebben een aantal leden geholpen om de jonge plantjes te verspenen.

Kinderworkshop paasstukjes maken
Tijdens de kinderworkshop “Paasstukjes maken” op 17 april hebben 17 enthousiaste kinderen in de bibliotheek een mooie paasversiering gemaakt.

Cursus kruiden
Naar aanleiding van de lezing van Annegje Konings in 2018, hebben veel mensen zich aangemeld om een cursus kruiden te volgen. Verdeeld over 2 groepen heeft Annegje 4 middagen uitleg gegeven over keuken-, bad-, thee-, cosmetica- en reukkruiden. Aan het eind van de cursus ontving elke deelnemer een naslagwerkje met een beknopt overzicht van de cursus.

Voorjaarsfair
Op zaterdag 11 mei werd voor de vijfde keer de voorjaarsfair georganiseerd. Deze keer werd de fair weer gehouden in de Hondsrugtuin van Geert en Ginie Klooster in Eerste Exloërmond. De fair is met bezoekersaantallen en financieel een succes geworden, mede dankzij het goede weer en veel PR in de regiobladen. Bezoekers liepen af en aan en er was voldoende aanbod aan van onder jonge zaailingen en andere planten, boeken en bloemstukjes. Er hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld.

Lentewandeling met gids
Op 26 mei Nationaal Park Galgenriet werd onder leiding van een ervaren gids een wandeling gemaakt door dit mooie gebied.

Tuinreis
Op zaterdag 20 juli hebben 37 mensen deelgenomen aan de jaarlijkse tuinenreis. Dit jaar zijn een aantal tuinen in Duitsland bezocht. Als eerste is de tuin van Anni Arns in Papenburg bezocht, gevolgd door een bezoek aan Landhof Tausendschön in Apen-Klauhorn waar ook de lunch is genuttigd. Tijdens het bezoek aan de Wassergarten in Osthauderfehn begon het te regenen waardoor het bezoek aan deze waterrijke tuin iets moest worden ingekort. Als laatste is de tuin van de familie Diddens bezocht in Westeroverledingen-Esklum.
De tuinenreis werd georganiseerd door Aafje Boer en Elly Sol. Het was een geslaagde dag.

Tuinkringen
In totaal hebben 60 mensen meegedaan aan dit evenement tijdens de zomer, verdeeld over 4 tuinkringen. Naast elkaars tuinen bezoeken, planten uitwisselen en kennis delen werden er per groep diverse uitstapjes georganiseerd. De opkomst bij de gezamenlijke afsluiting was iets minder, mede door het slechte weer.

Open Tuinen Weekenden
Volgens wisselend rooster organiseert elke afdeling van het Rayon Groningen een Open Tuinen weekend en afdeling Stadskanaal stond dit jaar gepland voor 25 en 26 mei. De aftrap van deze open tuinen estafette werd op 13 april door onze afdeling verzorgd in de tuin van MoeNix. Tijdens het open tuinen weekend in mei konden we rekenen op goede belangstelling met gemiddeld 40 bezoekers per tuin. Tijdens het landelijke open tuinen weekend op 15 en 16 juni was het aantal bezoekers wat wisselend.
In totaal hebben 13 eigenaren van tuinen van onze afdeling meegedaan aan deze weekenden.

Vrijwilligersdag
Op 14 september is een uitstapje voor vrijwilligers en bestuursleden georganiseerd.Het was een prachtig zonnige dag met o.a. een wandeltocht in Sellingen en een barbecue in de tuin van een van de bestuursleden.

Herfstwandeling met gids
Op 20 oktober werd onder leiding van dezelfde gids als tijdens de lentewandeling, is deze keer een gebied bij Schoonloo verkend. De groep bestond uit 16 deelnemers.

Kinderworkshop herfststukjes maken
Woensdagmiddag 23 oktober werd er een workshop bloemschikken met kinderen in de bibliotheek georganiseerd. Het was een leuke middag, alle 24 kinderen gingen met een herfststuk op een basis van bereklauwstengels naar huis.

Kinderworkshop kerststukjes maken
Op woensdag 18 december is in samenwerking met de bibliotheek van Stadskanaal een workshop bloemschikken voor kinderen georganiseerd. In totaal waren er 30 kinderen.

Workshop kerststuk maken
Op 19 december werd de workshop “Kerststuk maken” gegeven door Lineke Hummel. De deelnemers gingen naar huis met een mooi klassiek kerststuk waarin witte rozen en hyacinten verwerkt waren.  

Tot slot
Alle activiteiten van het afgelopen jaar waren alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die ik namens het bestuur hierbij dan ook hartelijk wil bedanken!

December 2019

Henriët Vrolijk,
secretaris Groei en Bloei
afdeling Stadskanaal e.o.