Stadskanaal

Bezoek aan de Blaauw-sterrenwacht in Groningen op 4 februari 2020

Dinsdag 4 februari zijn 20 leden van Groei-en-Bloei afdeling Stadskanaal naar de stad Groningen afgereisd voor een avond over het heelal.

Rond half zes, het begin van de schemering, verzamelden zij zich bij de ingang van de Blaauw-sterrenwacht op de Zernikecampus van de RUG. Na een inleiding van Paul Feldbrugge over de dan zichtbare objecten, te weten de maan en Venus, waren deze in de avondschemering goed door de telescoop te zien. Het is nog spannend geweest of dit zou lukken, maar ’s middags kwamen steeds meer gaten in de tot dan zwaar bewolkte hemel.

Na bezichtiging van de sterrenwacht gaf Paul Feldbrugge nog een inleidende lezing over onderzoek naar exo-planeten. Tot op heden zijn er al zo’n 5000 exo-planeten (planeten rond andere sterren dan de zon) bekend. Sommige mogelijk bewoonbaar voor leven, verreweg het merendeel onherbergzaam voor leven zoals wij dat kennen. Nieuwe onderzoekstechnieken en steeds grotere en geavanceerdere telescopen beloven de komende decennia schatten aan nieuwe informatie daarover. Tot nu toe speelt al het ons bekende leven in het heelal zich echter nog steeds af in een dun schilletje van (zeg maar) 15 km dikte rond de oppervlakte van de aardbol. Maar wie weet………..

Na koffie en broodjes, op voortreffelijke wijze verzorgd door Marjo van Eck, vertrokken we naar DOT voor het tweede deel van de avond: een presentatie over “Het Kosmische Web” door Prof. Dr. Rien van de Weygaert van de RUG. Een heldere uitleg, vergezeld van prachtige 3-D beelden, over de grote-schaal structuren van ons heelal. De tegenwoordige visie is, dat het heelal bestaat uit een web van slierten materie met daarin grote holten (de z.g. voids). In een vroeg stadium lijkt al de basis gelegd voor deze structuur - tot op heden nog steeds te zien als ‘babyfoto’ met kleine variaties in materiedichtheid. Deze kleine variaties lijken verantwoordelijk te zijn voor het heelal zoals we die nu zien. Computersimulaties en waarnemingen komen steeds meer in lijn met deze theorie, waarin het gedrag van donkere materie en donkere energie een prominente rol inneemt.

Maar vooral zorgden de kleurige en esthetische beelden van het heelal voor een pracht en praal die velen van ons ook herkennen in de vele betoverende tuinen. In die zin zijn hebben we die avond een geweldige excursie mogen beleven in de immense tuin van ons universum.