Stadskanaal

Programma cursus Moestuinieren 2024 en aanmelding

Wilt u gezond eten uit eigen tuin? Bent u al een moestuinierder of wilt u met een moestuin beginnen? De Amateur Tuinders Vereniging Het Page-Dal en Groei & Bloei, afdeling Stadskanaal organiseren een cursus moestuinieren. In 10 avonden gaan we in op bijvoorbeeld een gezonde grond, het zaaien, onderhoud van de moestuin en ziektes en plagen. Ook tal van bijzondere onderwerpen passeren de revue. Denk bijvoorbeeld aan bijen houden, kruiden en wilde planten, compost maken en bijzondere groenten.
U leert niet alleen veel in theorie maar u gaat ook in de praktijk met moestuinieren aan de slag. Hiervoor stelt de Amateur Tuinders Vereniging in Stadskanaal een perceel van 150 m2 beschikbaar. Cursisten kunnen elk op 15 m2 de handen uit de mouwen steken. De avonden worden verzorgd door een deskundige hovenier, Tinus Scheltens, bekend van de Stonefarm.
U kunt deelnemen aan de cursus als u lid bent van de Amateur Tuinders Vereniging of van Groei & Bloei. Ook als u geen lid bent van Groei & Bloei of van de Amateur Tuinders Vereniging kunt u zich aanmelden. Leden gaan bij aanmelding echter voor niet-leden. Daarnaast gaan de aanmeldingen naar volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, die het eerst maalt). Het minimumaantal deelnemers is 8, het maximumaantal is 12. En als er te veel inschrijvingen zijn, hanteren we een wachtlijst. Als de wachtlijst van toepassing is, storten we uw deelnemersbijdrage terug.

Waar:  ATV Amateur Tuinders Vereniging Het Page-Dal, Dwarsweg 1 9502 WP  Stadskanaal.
Wanneer:  Om de 3 weken op woensdagavonden, vanaf 20 maart t/m 11 september, aanvang 19.00 uur.
Kosten:  € 60, - per deelnemer voor leden van Groei en Bloei en Amateur Tuinders Vereniging, inclusief zaden en koffie/thee. Voor niet-leden is de bijdrage € 70,-.
Aanmelden:  Door middel van het aanmeldformulier Cursus Moestuinieren 2024 via website www.stadskanaal.groei.nl. Uw aanmelding is definitief wanneer het deelnamebedrag door ons is ontvangen. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 maart.
Max. deelnemers:  12. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Data en inhoud cursus Moestuinieren
 

Datum

Inhoud

o.l.v.

Wo. av. 20 maart

Kennis maken, bespreken programma, werkwijze avonden
Theorie: grondbewerking en (voor)zaaien

Tinus Scheltens

Wo. av. 10 april

Bijzonder onderwerp (bestuiven/bijen houden)

Tinus Scheltens

Wo. av. 1 mei

Theorie: verspenen, afharden, combinatieteelt en wisselteelt. Daarnaast worden de bonenstokken geplaatst.

Tinus Scheltens

Wo. av. 22 mei

Bijzonder onderwerp (kruiden en wilde planten)

Diana Dekkers

Wo. av. 12 juni

Theorie: onderhoud, voeding, natuurlijke bestrijding ziekten en plagen, rol insecten in de moestuin en gebrekziekten herkennen

Tinus Scheltens

Wo. av. 3 juli

Bijzonder onderwerp (bemesten en compost maken)

Tinus Scheltens

Wo. av. 24 juli

Theorie: oogsten (en informatie geven over inmaken, wecken en fermenteren)

Tinus Scheltens /Henk Pilon

Wo. av.  14 augustus

Bijzonder onderwerp (bijzondere groentes)

Jan Albert

Wo. av. 4 september

Theorie: winterteelt (en informatie geven over opkweken en inkuilen witlof, teelt pastinaak en andere wintergroenten)

Tinus Scheltens /Henk Pilon

Wo. av 11 september

Gezamenlijk eten van de opbrengst van de moestuin

Marjo van Eck/Diana Dekkers


Naast het vaste programma wordt voorzien in een excursie naar een bijzondere moestuin in de buurt. Dit doen we op een zaterdagochtend. We denken aan de Tuin voor Zwaantje in Annen. De datum hiervoor stellen we nog vast.

  • Voor de deelnemers aan de moestuincursus maken we een groepsapp aan (alleen cursisten die aangeven dit te willen, nemen we op).
  • Tijdens de cursus zorgen we voor minikasjes voor het voorzaaien van een aantal groenten. De cursisten nemen de minikasjes mee naar huis en komen een volgende les met de opgekweekte plantjes terug om ze in de moestuintjes te zetten.
  • Ook zijn er moestuinactiviteiten in de bibliotheek van Stadskanaal. Op 1 februari is er een (inloop)bijeenkomst moestuinieren van 19.00 tot 21.00 uur en op 16 maart een workshop zaaien, van 10.30 uur tot 12.00 uur. De workshop op 16 maart gaat zowel over zaaien van bloemen als over zaaien voor de moestuin.
  • Bij de gemeente Stadskanaal hebben we voor deze cursus een subsidieaanvraag ingediend. In het geval deze aanvraag wordt gehonoreerd, verlagen we de deelnemersbijdrage met € 20,- (voor leden en niet-leden).
  • Ook heeft de gemeente Stadskanaal regelingen voor minima voor het vergoeden van de deelnemersbijdrage en, in het geval iemand een moestuinperceel wil huren, het betalen van de kosten hiervoor. In het geval U voor deze regeling(en) in aanmerking wil komen moet U zelf contact met de gemeente opnemen.