Stadskanaal

Sociaal Jaarverslag over 2021

Door <HIER> te klikken kunt u het sociaal jaarverslag 2021 downloaden.

Sociaal Jaarverslag over 2021
2021 was een jaar waarin de corona-pandemie een belangrijke rol speelde. In de eerste maanden van het jaar konden er geen activiteiten doorgaan vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen. In het verslag wordt ingegaan op de activiteiten die wel zijn doorgegaan.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2021 was als volgt:
Jacques van Velsen   voorzitter
Ria Blom                      secretaris
Marten Kroon             penningmeester
Marjo van Eck            bestuurslid en activiteiten
Caroline Sterk            bestuurslid en PR tot 22 september 2021, daarna vacant
Het bestuur heeft in 2021 zeven keer vergaderd. Ook is via zoom een vergadering met commissieleden georganiseerd. Verder werden vergaderingen van het Rayon Groningen, inclusief de vergaderingen van de Open Tuinen Commissie, bijgewoond of via de e-mail afgestemd. 

Feestcommissie
In september is een Feestcommissie opgericht die zich met name bezig zal gaan houden met de organisatie van het 60-jarig bestaan van de afdeling (11 juni 2022).

Ledenaantal
Het ledenaantal op 1 januari 2021 stond op 194 (waarvan 16 afdelingsleden).
Het jaar is afgesloten met een ledenaantal van 180 (waarvan 14 afdelingsleden).

Afdelingsavonden
In 2021 zijn de volgende ledenavonden doorgegaan in Zaal “De Eendracht” te Stadskanaal:
-Jaarvergadering over 2020 op 29 september, met 2 korte lezingen van eigen leden:
Ria Blom vertelde over haar Biografie van een Drentse boerin en Rein de Goeie over wilde en gecultiveerde planten in de tuin, in combinatie met insectenleven.
-Lezing 27 oktober: Het arboretum en bijzondere planten + Bezoek 30 oktober aan Arboretum Arcadië (Wiecher Huisman)

Ruilbeurzen
Vanwege de Corona-maatregelen is de plantenruilbeurs van 10 april verschoven naar 5 juni waar ongeveer 20 leden planten geruild hebben. De plantenruilbeurs van 2 oktober kon gewoon doorgang vinden en daar waren ongeveer 30 leden aanwezig.

Tuinkringen
Tijdens de zomermaanden werden de Tuinkringen georganiseerd. 57 deelnemers verdeeld over 7 tuinkringen bezochten elkaars tuinen en maakten uitstapjes naar kwekerijen. De feestelijke afsluiting vond plaats op 3 september in de tuin van de familie Derksen in Buinen.

Bloemschikken
De lessen in de eerste helft van dit jaar hebben geen doorgang gevonden. Vanaf september waren er weer cursussen waarbij de Corona-regels goed nageleefd zijn. De beginners/gevorderdengroep had 12 deelnemers en die les kregen van Lineke Hummel. De vergevorderdengroep had 14 deelnemers en die kregen les van verschillende docenten.
De laatste les van de beginners/gevorderden kon in december geen doorgang vinden, omdat de school na 17.00 uur door de Corona-regels gesloten was.

Open Tuinen Weekend
Volgens wisselend rooster organiseert elke afdeling van het Rayon Groningen een Open Tuinen weekend. De afdeling Stadskanaal e.o. was op 12 en 13 juni aan de beurt. De 16 tuinen die open waren hebben circa 1000 tuinbezoeken gehad. Tijdens het landelijk Open Tuinen Weekend waren er 8 tuinen open.

Workshop oorwormenpotjes
Op de eerste dag van de workshop zijn bij Sidona Blaakmeer vijf personen geweest om hoedjes te maken van klei. Na de droogtijd zijn ze gebakken door Sidona en daarna op dag twee door de deelnemers geglazuurd en werd er vier keer raku gestookt voor het mooie craquelé effect.

Workshop glas fusion
Na veel verzetten en uitstellen zijn er dit jaar toch drie groepen bij Gerard Weisbeek geweest voor een cursus glas fusion. In totaal waren dit 13 mensen en werden er weer zeer uiteenlopende werkstukken gemaakt allemaal stuk oor stuk prachtig!

Herfstwandeling
De voorjaarswandeling werd dit jaar een najaarswandeling en was ondanks de aanhoudende regen door elf mensen bezocht. De wandeling liep door het gebied van het Anlooërdiepje en Schipborgschediep en werd uitstekend begeleid door Frank Pardoel.

Kinderworkshops herfststukjes maken
Jammer genoeg zijn voor een herfststukje te maken maar zes kinderen geweest, maar deze waren gelukkig zeer enthousiast en hebben mooie herfststukjes gemaakt die op de website te bewonderen zijn.

Workshop kerststuk maken
Deze workshop kon niet doorgaan, omdat vanwege de avond-lockdown de school na 17.00 uur gesloten was. Voor de deelnemers is een pakket samengesteld, zodat ze thuis zelf met aanwijzingen van Lineke een mooi kerststuk konden maken.

Vrijwilligersdag
Ook de winterbarbecue voor onze vrijwilligers kon geen doorgang vinden. Het bestuur wilde dit jaar toch een blijk van waardering geven voor al onze vrijwilligers, die het mogelijk maken dat activiteiten doorgang kunnen vinden. De bestuursleden hebben allen een kleine attentie met kerstwens thuisgebracht.

Nieuwsbrief/PR/website
Dit jaar kwam de nieuwsbrief vijf keer uit. De nieuwsbrief werd aan een aantal leden digitaal verzonden. Voorafgaand aan een activiteit werd regelmatig een digitale nieuwsflits rondgestuurd. Op de website www.stadskanaal.groei.nl werd ook de informatie over de activiteiten gedeeld. Hier zijn ook foto’s van de gehouden activiteiten te bekijken.

Tot slot
Het bestuur wil iedereen die zich dit jaar heeft ingezet voor de afdeling hartelijk bedanken.

December 2021
Ria Blom, secretaris