Stadskanaal

Sociaal Jaarverslag over 2022

Door <HIER> te klikken kunt u het sociaal jaarverslag 2022 downloaden.
 

Sociaal Jaarverslag over 2023
Het jaar 2023 was voor onze afdeling een jaar vol activiteiten.

Bestuur Groei & Bloei afdeling Stadskanaal e.o. 2023
Jacques van Velsen                        voorzitter
Ria Blom                                            secretaris
Marten Kroon                                   penningmeester
Henk Pilon                                        bestuurslid en coördinator moestuinieren
Bert Buikema                                   bestuurslid en coördinator activiteiten

Naast het bestuur zijn diverse leden actief in commissies of met speciale taken.
Het bestuur vergaderde vijf keer.
Daarnaast werden vergaderingen van het Rayon Groningen en de Open Tuinen Commissie bijgewoond en werden zaken per e-mail afgestemd.
Op 16 september was onze afdeling aan de beurt een bijeenkomst te organiseren voor de collega-bestuursleden van de andere afdelingen van het Rayon Groningen.

Ledenaantal
Het ledenaantal op 1 januari 2022 stond op 181 (waarvan 12 afdelingsleden).
Het jaar is afgesloten met een ledenaantal van 178 (plus 10 afdelingsleden).

Afdelingsavonden
In 2023 zijn de volgende ledenavonden georganiseerd in De Eendracht te Stadskanaal:
-Lezing  over de natuur in het Lauwersmeer door Jaap Kloosterhuis (23 februari)
-Lezing over de magie van tuinieren (29 maart)
-Lezing over de Pluktuin door Esther van der Velde (25 april), de geplande lezing van Marianne Joosten over Iris en Hemerocallis kon niet doorgaan.
-Lezing over paddenstoelen door Geert de Vries (3 oktober)
-Lezing over tuinieren in nieuw perspectief door Joop Verburg (2 november)
-Lezing over Natuurpresentaties in 3D door Jan Menzinga (7 december)
De avonden werden door gemiddeld 45 mensen bezocht. Na afloop werd een drankje aangeboden.

Activiteiten en excursies
-Een wandeling langs de Ruiten Aa met gids Diana Dekkers (21 mei)
-Wandeling in natuurgebied Lauwersmeer o.l.v. Jaap Kloosterhuis (17 september)
-Een herfstwandeling in de Ter Apelsche bossen o.l.v. Henk Kamstra (1 oktober)
-Excursie naar de Schoppenfabriek in Vlagtwedde (10 oktober)
-De expeditie plantenwereld Jungola in Wildlands ging niet door: te weinig belangstelling.

Workshops
In 2023 werden de volgende workshops georganiseerd:
-Workshop glasfusion bij Gerard Weisbeek in Hollandsche Veld (14 januari, 18 februari)
-Wilgentenen vlechten met Geert Klooster
-Voor kinderen werden in de Openbare bibliotheek drie workshops georganiseerd waarin voorjaarsstukjes, herfststukjes en kerststukjes gemaakt werden.
-De workshop buitenschilderen is niet doorgegaan: te weinig aanmeldingen.

Ruilbeurzen
Zadenruilbeurs 23 februari. Plantenruilbeurzen op zaterdag 1 april en zaterdag 7 oktober bij de Stonefarm.

Voorjaarsfair
Op zondag 7 mei organiseerde de Fair commissie een Voorjaarsfair in de tuin van Charlotte en Kees Traas in Bronnegerveen (Dorpsstraat 5). De belangstelling was groot.

Overige markten
We waren aanwezig op de Geomarkt in Wedde en de Alternatieve Kwekerijdagen bij Foltz in Meeden ter promotie van Groei&Bloei.

Moestuinieren
Van begin mei tot eind augustus werd een cursus Moestuinieren georganiseerd op het terrein van de Amateur Tuinders Vereniging Het Page-Dal. Er waren 12 deelnemers die 8 avonden bij elkaar kwamen. Tinus Scheltens en Ronald Rinsma behandelden een groot aantal onderwerpen. Ter afsluiting van de cursus werd samen ‘uit de tuin’ gegeten.

Tuinreis
De tuinreis ging op 8 juli met 21 deelnemers naar de kop van Overijssel. Op het programma stonden: “Het Zwaluwhuis” in Ens, de tuin van Geke Rook in Sint Jansklooster, “De Vriendenhof” in Wanneperveen en de kwekerij van Bert Visscher in Nijeveen.

Tuinkringen
Tijdens de zomermaanden werden de Tuinkringen georganiseerd. Totaal 58 deelnemers verdeeld over 5 tuinkringen bezochten elkaars tuinen en maakten uitstapjes naar kwekerijen. De feestelijke afsluiting vond plaats in de tuin van Elly Groen.

Bloemschikken
De beginners/ gevorderden-groep had 16 deelnemers en kreeg les van Lineke Hummel.
De vergevorderden-groep had 10 deelnemers en kreeg les van verschillende docenten.
Op 30 november organiseerden we een Bloemschikdemonstratie, die door 45 mensen bezocht werd. Lineke Hummel demonstreerde technieken en inspireerde de aanwezigen. De gemaakte bloemstukken werden na afloop verloot.
De workshop bloemschikken op 9 december werd afgelast i.v.m. te weinig aanmeldingen.

Open Tuinen Weekend
Volgens wisselend rooster organiseert elke afdeling van het Rayon Groningen een Open Tuinen Weekend. De afdeling Stadskanaal e.o. was op 1 en 2 juli aan de beurt. De 18 tuinen van Stadskanaal die open waren, hebben veel tuinbezoekers gehad.
Tijdens het landelijk Open Tuinen Weekend op 18 en 19 juni waren 12 tuinen open.

Zadenbibliotheek
In het voorjaar van 2023 werd in de bibliotheek van Stadskanaal een Zadenbibliotheek geopend. Wij ondersteunen dit initiatief.

Nieuwsbrief/PR/website
De nieuwsbrief van onze afdeling verscheen vijf keer en werd digitaal verzonden. Op lezingen is een papieren versie beschikbaar. Voorafgaand aan een activiteit werd regelmatig een digitale nieuwsflits rondgestuurd. Op de website www.stadskanaal.groei.nl werd ook de informatie over de activiteiten gedeeld. Hier zijn ook foto’s van de gehouden activiteiten te bekijken.

Enquête
Ondersteund door de Rabobank is in september een traject in gang gezet om de vereniging toekomstbestendiger te maken. Een werkgroep heeft een enquête samengesteld die door 60% van de leden ingevuld is. De resultaten worden in de jaarvergadering 2024 aan de leden voorgelegd.

Tot slot
Het bestuur wil iedereen die zich dit jaar heeft ingezet voor de afdeling hartelijk bedanken.

December 2023
Ria Blom, secretaris