Stadskanaal

Uitslag enquête Groei&Bloei Stadskanaal

De enquête met met alle vragen en gegeven antwoorden kunt u <HIER> downloaden

Om te kijken hoe we in de toekomst verder gaan met onze afdeling, is het van belang te weten wat de
wensen zijn van onze leden. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld die naar al onze leden gestuurd is (per email, post of bezorgd).
De enquête moet duidelijkheid geven over:
- Interesses en wensen van onze leden en de uitwerking hiervan
- Het communicatieverloop
- De maatschappelijke rol van de afdeling
- Hoe en wat we bloemschikken
- Het inpassen van moestuinieren
- De toekomst bestendigheid van de afdeling

Op de jaarvergadering worden conclusies en aanbevelingen die uit de enquête komen aan de leden voorgelegd.