Stadskanaal

Samenstelling bestuur

Voorzitter / Open Tuinen / Website:
Jacques van Velsen
0049-4963-916881
jacquesvanvelsen@gmail.com
.
Secretaris:
Ria Blom
0599-323122
info@stadskanaal.groei.nl
.
Penningmeester / Bloemschikken:
Marten Kroon
0599-322623
marten.kroon@kpnplanet.nl
Rek.nr. NL 69 RABO 0360 7075 72
tnv K.M.T.P Afd. Stadskanaal e.o.
.
Bestuurslid / Activiteiten:
Vacature
.
Bestuurslid / Moestuinieren:
Henk Pilon
0599-326588
he.pilon@planet.nl